Pranë German Optik kryhen vizita të specializuara okulistike për të gjitha moshat duke filluar nga fëmijet, deri te të moshuorit, cdo kontroll bëhet në mënyrë dixhitale për një rezultat gjithmonë të saktë dhe të sigurt. Doktorë të specializuar  në Itali dhe Gjermani ofrojnë korrigjime për probleme të ndryshme të shikimit si dhe këshillime për ndërhyrje në rastet e nevojshme. Korrigjimet për miopi, hipermetropi kryhen me metodat më bashkëkohore, matje tensioni okular, studim retine me sistem dixhital.