Ne German Optik do te gjeni zgjidhjen e duhur per korrigjimin e semundjeve te vecanta te syrit si:

  • Keratokon,
  • Diplopi,
  • Nistagmo,
  • Albinizem,
  • Strabizem,
  • Ambliopi,
  • Daltonizem,
  • Lente te forta (RGP)